Kontakt

 

Denisa Polášková

tel.: +421 903 888 808

email:  info@elephanttravel.sk

 

 

 

Korešpondenčná adresa:

Elephant Travel s.r.o. Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava

IČO: 45 388 491      DIČ: 2022959565

zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 62838/B